Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας

Σημειώσεις για το μάθημα ‘Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας’ (Η’ εξαμήνου).

1) Οι σημειώσεις για τo Γενικό Ποινικό Δίκαιο προέρχονται από τα βιβλία ‘Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος’ (Τόμοι Ι και ΙΙ) του Χ. Μυλωνόπουλου.

2) Οι σημειώσεις για το Ειδικό Ποινικό Δίκαιο προέρχονται από τα βιβλία ‘Ποινικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος (Τόμοι Ι και ΙΙ)’ του Χ. Μυλωνόπουλου, καθώς και από τις προσωπικές σημειώσεις για τα Εγκλήματα κατά της ζωής του καθηγητή Δ. Κιούπη.

3) Οι σημειώσεις για την Ποινική Δικονομία προέρχονται από τα βιβλία ‘Θεμελιώδεις έννοιες της Ποινικής Δίκης’ του Ν. Ανδρουλάκη και ‘Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο’ του Α. Καρρά.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας

Σημειώσεις για το μάθημα ‘Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας’ για το κλιμάκιο του καθηγητή κ. Γ. Ορφανίδη (Η’ εξαμήνου).

1) Οι σημειώσεις για την Πολιτική Δικονομία Ι προέρχονται από το βιβλίο ‘Πολιτική Δικονομία’ των Ν. Κλαμαρή, Σ. Κουσούλη και Σ. Πανταζόπουλου.

2) Οι σημειώσεις για την Πολιτική Δικονομία ΙΙ προέρχονται από τα βιβλία ‘Αναγκαστική Εκτέλεση’ του Γ. Νικολόπουλου και ‘Ένδικα Μέσα’ του Κ. Κεραμέως.

3) Τέλος, περιλαμβάνονται απαντήσεις σε πρακτικά ζητήματα και σημειώσεις από τα υποστηρικτικά φυλλάδια του καθηγητή κ. Γ. Ορφανίδη.

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

Σημειώσεις για το μάθημα ‘Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου’ για το κλιμάκιο των καθηγητών κ. Π. Λαζαράτου και Τ. Ηλιοπούλου-Στράγγα (Η’ εξαμήνου).

1) Οι σημειώσεις για το Συνταγματικό Δίκαιο προέρχονται από το βιβλίο ‘Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου’ του Α. Παντελή.

2) Οι σημειώσεις για τα Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα προέρχονται από το βιβλίο ‘Ατομικά Δικαιώματα’ του Π. Δ. Δαγτόγλου.

3) Οι σημειώσεις για το Διοικητικό Δίκαιο προέρχονται από τα βιβλία ‘Διοικητικό Δίκαιο’ των Α. Γέροντα, Π. Παυλόπουλου, Γ. Σιούτη και Σ. Φλογαϊτη & ‘Γενικό Διοικητικό Δίκαιο’ του Π. Δ. Δαγτόγλου & ‘Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου’ του Ε. Σπηλιωτόπουλου.

4) Οι σημειώσεις για τη Διοικητική Δικονομία προέρχονται από το βιβλίο ‘Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο’ του Π. Λαζαράτου.

5) Τέλος, περιλαμβάνονται από το e-class ο φάκελος της κ. Τ. Ηλιοπούλου Στράγγα και το αρχείο του κ. Π. Λαζαράτου σχετικά με ‘Το δικαίωμα της διοικητικής ακρόασης’.Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Οι σημειώσεις για το μάθημα επιλογής ‘Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο’ (Ζ’ εξαμήνου) προέρχονται από το βιβλίο ‘Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο - Το Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου’ των Α. Μπρεδήμα και Α Γουργουρίνη.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Οι σημειώσεις για το μάθημα ‘Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο’ (Ζ’ εξαμήνου) προέρχονται από το βιβλίο ‘Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο’ του Γ. Λεβέντη.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι σημειώσεις για το μάθημα υποχρεωτικής επιλογής ‘Πνευματική Ιδιοκτησία' (Γ’ εξαμήνου) προέρχονται από το βιβλίο 'Πνευματική Ιδιοκτησία & Συγγενικά Δικαιώματα' της Δ. Καλλινίκου.